produktet

  • Milled Fibeglass

    Fibë qelqi i miluar

    1. Fibrat e qelqit të bluar janë bërë nga qelqi E dhe janë në dispozicion me gjatësi mesatare të fibrave të përcaktuara mirë midis 50-210 mikronë
    2. Ato janë të dizajnuara posaçërisht për përforcimin e rrëshirave termosetuese, rrëshirave termoplastike dhe gjithashtu për aplikime pikturimi
    3. Produktet mund të jenë të veshura ose jo të veshura për të përmirësuar vetitë mekanike të përbërësit, vetitë e gërryerjes dhe pamjen e sipërfaqes.